مشخصات فردی
نام:chetor
ایمیل:
درباره من:زندگي همه‌ي ما پر از داستان‌ها و اتفاقاتي است كه هرگز از ياد ما نمي‌رود. لحظاتي كه ما با تمام وجود و تواني كه داشتيم، خواستيم ولي نتوانستيم، لحظاتي كه بايد چيزي را مي‌دانستيم اما ندانستيم، تصميمي را مي‌گرفتيم اما جراتش را نداشتيم و” نمي‌تواني” تنها واژه‌ي آشناي روزهاي‌مان بود. ما آمديم تا “مي‌‌توانم” هايي كه در دل داشتيم، را نردباني سازيم براي بالا رفتن، براي پيشرفت و براي توانستن….