چطوري بياموزيم ؟

قيمت ميلگرد - قيمت ميلگرد آجدار


ميلگرد آجدار
ميلگرد آجدار , آرماتور يا اين كه آهن فولادي هست كه در بنا هاي بتني به خواسته خريداري كردن ايستادگي كششي مناسب در بنا و جبران ايستادگي كششي كم بتن مورد به كارگيري قرار مي‌گيرد . به‌اين جور فولاد كه در بنا هاي بتن آرمه به مراد خريداري نمودن وضعيت فوق الذكر مورد به كار گيري قرار مي‌گيرد ميلگرد گويند .
https://www.asroon.ir/products/detail/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-/110/view/

كاربرد ميلگرد آجدار , به مراد مشغول شدن و ارتقا هرچه بيشتر مرحله تماس ميلگرد با بتني كه ميلگرد در آن مورد به كار گيري قرار ميگيرد , هست كه آج ميلگرد به صورت پر پيچ و خم يا اين كه يكنواخت , دوكي صورت و يا اين كه مركب بر روي ميلگرد آجدار با درصد كربن و مشقت و قابليت و امكان خم پذيري متعدد تعبيه مي شود و بسته به جور كاربرد ميلگرد از اين سه گونه ميلگرد آجدار استعمال ميشود . قابل ذكر است به مراد خريداري نمودن حالت فوق آج بر روي ميلگرد آجدار با عمق استاندارد اعمال مي‌شود . ولي مي بايست به‌اين نكته اعتنا نمود كه در مورد ها يگانه از اشكال مقاطع فولادي نظير ناوداني , قوطي ويا مقاطع I ( آي ) صورت هم به‌اين مراد به كار گيري مي‌شود .
اشكال ميلگرد
ميلگرد آجدار با آج پيچ در پيچ يا اين كه يكنواخت از گونه ميلگرد A2 بوده كه به دليل كمتر بودن درصد كربن در ساختار آن از امكان خم پذيري بهتري شامل است و در ساخت خاموت از آن استعمال مي شود .


ميلگرد آجدار با آج دوكي صورت از دسته ميلگرد A3 بوده كه دارنده درصد كربن بيشتري نسبت به دسته قبلي هست و بيشتر نقش بنا اي را در پباده سازي ها بر عهده داراست .
ميلگرد آجدار با آج مركب هم از دسته ميلگرد A4 بوده كه به دليل رنج بالاي آن بيشتر در صنعت مورد به كارگيري قرار ميگيرد .

براي اطلاع از ارزش اشكال ميلگرد به كاغذ بها ميلگرد و براي اطلاع از بها ميلگرد آجدار به برگه بها ميلگرد آجدار رجوع‌نماييد . همينطور براي اطلاع از طريق تشخيص ميلگرد مدل A2 از A3 به برگه مقاله‌ها رجوع‌نماييد .

ميلگرد آجدار چيست؟
همان‌گونه كه در دانشنامه‌هاي گذشته اشاره شد , ميلگرد يكي از مهم‌ترين تجهيزات ساخته‌شده از فولاد است كه كاربردهاي گسترده آن در زمينه صنعت و رويكرد وساختمان موجب اهميت ويژه اين جنس شده‌است .

به طور معمول از ميلگردها براي جبران پايداري پايين بتن برعليه نيروهاي كششي به كار گيري مي‌شود . از آنجايي كه توانايي بتن در تحمل نيروهاي كششي زياد كم است براي خودداري از شكسته شدن آن , از ميلگردها به كار گيري مي گردد . ميلگرد به دو صورت بي آلايش و آجدار ايجاد ميشود و بسته به نياز خويش مي توانيد آنها را در دو وضعيت شاخه‌اي و كلاف خريداري فرمائيد . درين دانشنامه به برسي ميلگرد آجدار و ويژگي‌هاي آن ميپردازيم .

ميلگرد آجدار يكي‌از مهم ترين مصالح موردنياز در صنعت ساختمان است . اين گونه ميلگرد در گونه هاي مختلف ساخت ميگردد و تفاوت هرمورد از گونه هاي آن به ميزان آج‌ها و صورت ظاهري آنان برمي‌گردد . ميلگردها در 4 گريد يا اين كه استاندارد A3 , A2 , A1 وA4 ايجاد ميگردد . گريد A3 و A4 از بيشترين ميزان آج برخوردارند و گريد A2 نسبت به آن ها از آج كمتري داراست . ميلگردهاي تيم A1 آجدار نيست و از آنان با تيتر ميلگرد بي آلايش ياد ميكنند كه غالبا براي جوشكاري و خمكاري مطلوب هست . ميلگرد آجدار براساس صورت ظاهري به 3 نوع مركب , دوكي و يكنواخت تقسيم مي‌گردد .

 

959
ويژگي‌هاي ميلگرد آجدار
همان‌طور كه اشاره شد ميلگرد آجدار با 3 گريد A3 , A2 و A4 ايجاد ميشود كه هر يك ويژگي ها و ويژگي‌هاي يگانه خويش را داراست .

ميلگردهاي آجدار تيم A2 قسمتي از ميلگردهاي نيمه‌سخت به حساب ميآيد . كم بودن كربن در ساختار اين ميلگرد امكان خم‌پذيري آن را ارتقا مي دهد . به طور معمول از اين ميلگرد در ساخت خاموت استعمال مي گردد . تنش روان در ميلگرد آجدار A2 برابر با 3000 كيلوگرم و تنش گسيختگي آن 5000 كيلوگرم بر سانتي‌متر مربع است .
ورق سياه چه است و كاربرد هاي آن

ميلگرد آجدار تيم A3 هم مثل A2 بخشي از ميلگردهاي نصفه مشقت بار است . آج‌هاي اين ميلگرد به‌صورت جناغي يا اين كه هفت و هشتي است و ايستادگي بالاتري را نسبت به مجموعه A2 دارااست . تنش سرازير درين ميلگرد آجدار 4000 و تنش گسيختگي آن 6000 كيلوگرم بر سانتي‌متر مربع است . علاوه بر متفاوتي بودن صورت آج‌ها‌ , تفاوت ميلگرد A2 و A3 در تلاش و كابرد آنان هم مشهود است . به‌ اين صورت كه ميلگرد A2 تحت عنوان ميلگرد عرضي و A3 تحت عنوان ميلكرد طولي قابل استعمال است . همينطور ميلگرد آجدار A2 انعطاف‌پذير خيس از A3 است و جوشكاري روي هر دو تيم مجاز نيست .

ميلگرد آجدار A4 از جور توليد ها طاقت فرسا بوده و صورت آج‌هاي آن به‌صورت مركب است و همين صورت ظاهري آج‌ها موجب تمايز اين ميلگرد از ديگر رده‌ها شده‌است . سازه‌هاي تشكيل شده با اين ميلگرد سبك‌تر و مستحكم‌تر از گروه‌هاي ديگر است , از اين رو ارزش ميلگرد A4 از گروه‌هاي A2 و A3 فراتر است .

ويژگي‌هاي ميلگرد آجدار
روش ساخت و ساخت ميلگرد آجدار
ساخت ميلگردها به طور معمول با مراحل نورد گرم انجام مي‌گردد . شمش‌هاي فولادي در كوره‌ها با حرارت 1100 جايگاه سانتي‌گراد به طريق مذاب در آمده و آن گاه به‌وسيله يك جك هيدروليكي به ترتيب در رديف‌هاي مشخص و معلوم به باطن كوره سوق دهي و براي نورد فراهم مي‌گردد .
https://www.asroon.ir/price-list/تيرآهن-معمولي--IPE-/107/view/
غلتك‌هاي درنظرگرفته شده در دستگاه نورد , طي سه سطح با اعمال فشار و جاذبه , موجب وصال فولاد به قطر استاندارد ميشود . بعداز اتمام نورد , ميلگردها به قفسه‌هاي نورد منتقل و در غايت به استندهاي آج‌زني پيامبر مي شوند . آج‌زني فولادهاي A2 در به عبارتي تراز نورد انجام قبول مي كند اما مابقي پس از خنك شدن وقرار به چنگ آوردن در دماي معمولي آج‌زني ميگردد . نهايتا ميلگردها با ارتفاع استاندارد 12 متر برش داده شده و بعداز بسته‌بندي روانه بازار مي شوند .

دانلود فيلم خط ساخت ميلگرد

مورد ها مصرف و كاربرد ميلگرد آجدار
بيشترين مورد مصرف اين ميلگردها غالبا در صنعت ساختمان‌سازي و است . از كاربردهاي ميلگرد آجدار مي‌توان به مورد ها ذيل اشاره نمود :
ارتقا نيروي برشي
ساخت خاموت
بتن‌ريزي كف سازه‌ها
بتن‌ريزي ديوارها
فونداسيون و ارتقاء مقامت بتن

 

خصوصيات شيميايي ميلگرد آجدار
ويژگي ها شيميايي ميلگرد آجدار


خصوصيات مكانيكي ميلگرد آجدار
خصوصيات مكانيكي ميلگرد آجدار

ويژگي ها وزني ميلگرد آجدار
خصوصيات وزني ميلگرد آجدار

كارخانجات توليدكننده ميلگرد آجدار در جمهوري اسلامي ايران
ذوب آهن اصفهان , بيابان كاشان , صبا فولاد زاگرس , فولاد نيشابور , ظفربناب , فولاد قائم رازي , فولاد خليج عجم , فولاد سرمد ابركوه , فولاد راد همدان و . . . از جمله كارخانجات توليدكننده ميلگرد در كشور‌ايران ميباشند . ما در مديران آهن عرضه‌كننده بقيه توليدها مربوط به آهن و فولاد با شايسته ترين و مناسب‌ترين ارزش بازار به سراسر مرزوبوم هستيم .

قيمت لوله فولادي - كاربرد لوله هاي فولادي

959
تفاوت صورت ظاهري گونه هاي ميلگرد A3 , A2 , A1 و A4
صورت ظاهري ميلگرد a1 , a2 , a3
بررسي صورت ظاهري ميلگردها
فولادهاي با تراز مدت دايره اي صورت و نسبت ارتفاع به قطر بالا را ميلگرد گويند . بتن ايستادگي فشاري بالايي داراست اما پايداري كششي آن زياد كم است . ( پايداري فشاري بتن نزديك به ۱۰ برابر پايداري كششي آن است ) و استعمال از بتن در قطعات پايين فشار نظير ستون ها و مبنا ها مطلوب است البته تحت بودن ايستادگي كششي آن , موجب مي شود كه به تنهايي براي استعمال در قطعاتي كه همزمان پايين تاثير جاذبه و فشار مي باشند با محدوديت همراه باشد كه با استعمال از ميلگرد اين محدوديت برطرف مي شود .


براين اساس جسم مركبي كه از مخلوط فولاد و بتن نتيجه ها مي شود را بتن داراي اسلحه يا اين كه بتن آرمه مي نامند . از ديد صورت ظاهري ميلگردها به دو صورت با تراز روش معمولي ( صاف ) و آجدار ايجاد مي شود .

اين متاع دارنده محصول هاي متمايز ميباشد كه براساس كاربرد و خاصيت آن مصرف مي‌گردد . با اين وجود لبريز مصرف ترين ميلگردي كه در صنعت كاربرد داراست با مشخصه فولادي معمولي بوده و دربرگيرنده جور بندي خاصي ميباشد .

طبقه بندي فولاد ميلگرد به چه نحو است؟
اين توليدات براساس اندازه معيني از مقاومتشان در قبال نيروي كششي طبقه بندي مي‌شوند كه در اصطلاح به آن پايداري مشخصه فولاد مي‌گويند .

تفاوت گونه هاي ميلگرد در چيست؟
در سوله ساختماني از ديد مقام مكانيكي يا اين كه صورت ظاهري به طور كلي به چهار نوع قسمت بندي مي گردند كه ذيل عنوان ها پايين مي‌باشند .
a1 , a2 , a3 و a4
ورق روغني چيست؟ ساخت ورق روغني ؟

A1 تا A4 طرز تشخيص اشكال ميلگرد
جور اوليه مقاطعي قابل انعطاف و فارغ از آج , مدل دوم نصفه مشقت بار با آج معمولي , مدل سوم طاقت فرسا با آج پيچيده و چهارم مقاطع دشوار با آج هاي مركب است .

طبقه بندي ميلگردها
اين توليدها براساس ميزان معيني از مقاومتشان در قبال نيروي كششي طبقه بندي ميگردند كه در اصطلاح به آن ايستادگي مشخصه فولاد مي‌گويند . در استاندارد روسيه ميلگردها مطابق جدول پايين به گونه هاي A1 و A2 و A3 تقسيم ميشوند .

همينطور در سوله ساختماني از نظر جايگاه مكانيكي يا اين كه صورت ظاهري به طور كلي به چهار جور قسمت بندي مي گردند كه زير عنا وين a1 , a2 , a3 و a4 ناميده شده و در پي هر يك از آن‌ها به تفكيك شرح داده ميگردند .

ميلگرد A1 : ( قابل انعطاف سواي آج ) اولي تيم , ميلگردهاي a1 مي‌باشند كه نام آيين طومار آنها F240 يا اين كه منزلت مقاومتي ۲۴۰ مي باشند كه به ميلگردهاي A1 يا اين كه بي آلايش معروفند و هيچ نوع صورت آج بر روي آنان نيست . از نگاه مشقت در رسته ميلگردهاي قابل انعطاف جدا سازي مي گردند . تنش سرازير اين جنس ۲۳۰۰ كيلوگرم بر سانتي متر مربع و تنش گسيختگي آن ۳۸۰۰ كيلوگرم بر سانتي متر مربع است . همينطور تغيير و تحول صورت پلاستيكي آن هم ۲۵ درصد ذكر شده شده‌است . اين مال براي انجام عمليات جوشكاري و آهنگري زياد مطلوب بوده و تحت عنوان يك ميلگرد داكتيل شناخته مي شود .

صورت ظاهري ميلگرد a1
ميلگرد A2 : ( نصفه دشوار با آج معمولي ) مقام بعدي ميلگردهاي A2 مي‌باشند كه به حالت آجدار بوده و از نظر طبقه بندي در جايگاه S340 جور بندي ميگردند و جزو ميلگردهاي نصفه دشوار مي‌باشند . يك محور در امتداد طولي بوده و تعدادي دورپيچ به صورت پر پيچ و خم نسبت به‌اين محور طولي قرار دارا‌هستند . اين توليدها از حيث مقاومتي نسبت به ميلگردهاي A1 مقاوم خيس است . از حيث كاربرد در صنعت ساختمان هم بيشتر در ميلگردهايي كه كارايي برشي دارا هستند نظير خاموت ها , كمركش هاي ديوارهاي برشي قابل

https://www.asroon.ir/products/detail/ميلگرد-آجدار/101/view/

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ خرداد ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۴۶:۳۴ توسط:chetor موضوع:

ورق روغني چيست؟ ساخت ورق روغني ؟


ورق روغني چيست؟


نامگذاري اين ورق به خاطر صورت ظاهري اش مي‌باشد كه بدين مدل ورق داده شده‌است . ورق هاي فلزي به دو صورت كلي ساخت مي‌شوند كه نورد سرد ورق روغني و نورد گرم ورق سياه ميباشد , ورق روغني همينطور با اسم ورق با نورد سرد نيز شناخته مي شود .

مطلب قبلي: پشم شيشه چه است ؟ شاخص هاي فني پشم شيشه چه مي باشد ؟

ورق هاي روغني با تكنولوژي نورد سرد تهيه و تنظيم مي‌شوند بدين مضمون‌ كه ورق هاي با ضخامت بالا بوسيله نورد به ضخامت هاي ذيل خيس تبديل مي‌شوند .

استاندارد ورقهاي فلزي و جدول آن ها - شركت صنعت ورق آرين پاژ

در‌اين حالت به خاطر به كار گيري از نورد سرد كيفيت ظاهري فراوان خوب ميباشد به همين منظور بيشتر در شغل هاي مرتبط با در ظاهر مورد به كارگيري قرار مي‌گيرد .

https://www.asroon.ir/news/detail/لوله-مانيسمان-چيست-/1029/view/

ورق روغني به شاخه هاي ورق معمولي , ورق نصفه گيرايي و ورق هاي فوق جاذبه تقسيم مي شود . ورق هاي روغني از ضخامت ۳۰ صدم ميلي متر تا ۳ ميلي متر ايجاد مي شود .

ورق روغني سرد


ورق روغني كه در بازار تجاري ورق هاي فلزي به ورق فولادي سرد هم داراي شهرت است , در صنعت به صورت نورد سرد ساخت مي شود . اين دسته متريال براي ساخت و ساز و به كار گيري در مصالح ساختماني فراوان مطلوب ميباشند . امتياز فراوان ويژه اين دسته ورق هاي فولادي اين است كه در قبال فشارهاي دوچندان بالا , پايداري فوق العاده اي داراست . مهندسان و طراحان معماري و ساختمان , از همين خصلت به كار گيري مي نمايند و بنا هايي را پباده سازي مي نمايند كه دوچندان كار كشته است ;

ليست قيمت ورق روغني و توضيح كاربرد آن و نحوه توليد اين ورق در صنعت ...

اين بنا در فعاليت , نيازمند متريال كمتر براي تحمل وزن هاي بالاست . روش نورد سرد در تهيه و تنظيم توليدها با پرداخت تراز عالي و بعد ها ظريف , نظير اشكال تسمه , ميله و لوله فلزي استعمال مي شود . ورق هاي مو جود در بازار به صورت استاندارد و با ضخامت30/0 ميلي متر تا 3 ميلي متر بوده و پهنا استاندارد براي آنها 100 و 125 سانتي متر است . اين ورق ها مبنا ايجاد ورق هاي گالوانيزه ميباشند . مزاياي ورق روغني سرد ( فولاد سرد ) پررنگ ترين مزيتي كه راجع به اين مدل متريال موجود هست , اقتدار و تحمل بالاي اين مواد در فشار و وزن هاي دوچندان است ;

قيمت ورق روغني 

همين خصوصيت سبب ساز شده در بيشترين كاربردهاي صنعتي مورد به كار گيري قرار گيرد . علاوه بر اين , ساخت نورد سرد در مقايسه با ايجاد اشكال ورق فولادي , مضاعف پر سرعت خيس و ارزان خيس است . ساخت پرسرعت يك جنس مرغوب و پر كاربرد صنعتي , به رونق بازار هم امداد خواهد كرد .

https://www.asroon.ir/products/detail/پشم-شيشه/112/view/

ورق هاي نورد سرد در ميزان هاي مختلف ساخت مي شود ; همينطور بعداز پردازش , صورت و ظواهر فيزيكي آن تغيير تحول نميكند , بدين مفهوم كه انقباض تحميلي اي در متريال واقعه نمي افتد . ورق روغني ( سرد ) , بسته به اين كه چه آلياژي در تهيه و تنظيم آن به فعاليت رفته و چه عمليات حرارتي براي ايجاد آن مستعمل شده‌است , به سه گونه معمولي ( st12 ) , نصفه جاذبه ( st13 ) و فوق گيرايي ( st14 ) نوع بندي مي شود .

ورق گالوانيزه چيست؟

ورق ها را مي توان در سه سايز و ميزان استاندارد , به صورت ذيل مدل بندي كرد : 1 . 1830 ميلي متر 2 . 2440 ميلي متر 3 . 3050 ميلي متر استحكام بالاي ورق هاي نورد سرد , صرفا ويژگي بارز آنان نيست ; تنوع در رنگ و مقدار , سبب ساز شده كه‌اين ورق ها در ايجاد صدها بدن اسباب و مواد متعدد در صنعت هاي متعدد مصرف شود .

مطالعه بيشتر: تعريف ورق سياه و كابرد آن در صنعت

طيف گسترده اي از كاربردهاي توليد ها نورد سرد در پايين خلاصه شده‌است : •ساخت پانل هاي انعطاف ناپذير •نقاشي قطعات ( دارنده مرحله آن روشن كه اذن مي‌دهد اجراي عمليات رنگ كاري به راحتي و باكيفيت كيفيت عالي صورت بپذيرد ) •صنعت خودروسازي •توليد قطعات ماشين •مبلمان اداري •صنعت اثاثيه خانگي •ساخت گونه هاي قفسه .

ساخت ورق روغني


ورق سياه ابتدا اسيد شويي مي شود كه پولك هاي سطحي ورق كه به رنگ مشكي است پاك بشود و آن گاه طي چند تراز نوردكاري سرد تبديل به ورق روغني ميشود . براي مثال براي ساخت ورق روغني به ضخامت ۲ ميليمتر از ورق سياه ضخامت ۳ ميليمتري به كارگيري ميشود . ورق روغني ساخت شده ميتواند ويزگيهاي مختلفي داشته باشد كه بستكي به عناصري دارااست كه در ورق روغني وجود دارد , يعني درصد كربن منگنز تيتانيوم و بقيه موادتشكيل دهنده .

 

https://www.asroon.ir/products/detail/ورق-روغني/122/view/


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ خرداد ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۳۲:۴۰ توسط:chetor موضوع: